Katedra Biotechnologii

Studiuj z pasją nauki o życiu! Studiuj z pasją nauki o życiu!

Studiuj z pasją nauki o życiu!

Serdecznie witamy na stronie Katedry Biotechnologii!

o jednostce

Katedra Biotechnologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy została utworzona w roku 2008 w wyniku zmiany profilu badawczego ówczesnego Zakładu Chemii Środowiska oraz poszerzenia składu osobowego o specjalistów z zakresu biotechnologii. Funkcję pierwszego kierownika ówczesnego powstałego Zakładu Biotechnologii w latach 2008-2011 sprawował prof. Bogdan Sieliwanowicz. Od 2012 roku kierownikiem jednostki jest dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski prof. uczelni. W 2014 roku ówczesny Zakład Biotechnologii przeszedł gruntowną restrukturyzację obejmującą przeniesienie do nowopowstałych laboratoriów w budynku przy ulicy Poniatowskiego 12, znaczące doposażenie w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą oraz powołanie nowych struktur w ramach jednostki:

  • Laboratorium Technologii Fermentacyjnych i Bioprocesów;
  • Pracownia Biotechnologii Żywności.
Kontakt

Dawid Mikulski
e-mail: dawidmikulski@ukw.edu.pl
tel. 52 32 59 216