Aktualności

O zakładzie

Zakład Biotechnologii został utworzony w roku 2008 w wyniku zmiany profilu badawczego ówczesnego Zakładu Chemii Środowiska oraz poszerzenia składu osobowego o specjalistów z zakresu biotechnologii. Funkcję kierownika powstałego Zakładu Biotechnologii w latach 2008-2011 sprawował prof. Bogdan Sieliwanowicz. Aktualnie w strukturze Zakładu Biotechnologii funkcjonuje Laboratorium Technologii Fermentacyjnych i Bioprocesów oraz Pracownia Biotechnologii Żywności.

Struktura

Instytut Biologii Eksperymentalnej
  • Laboratorium Technologii Fermentacyjnych i Bioprocesów
  • Pracownia Biotechnologii Żywności

Kontakt

Dawid Mikulski
e-mail: dawidmikulski@ukw.edu.pl
tel. 52 32 59 216
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Biotechnologii,

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32 59 218